Joomla! News

Joomla! 3.9.26 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.9.26 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.9.26 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 3.x โดย Joomla! 3.9.26 นี้ ได้ถูกแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 2 ช่องทางและรวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงกว่า 30 รายการ

Read more ...
Joomla! 3.9.25 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.9.25 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.9.25 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 3.x โดย Joomla! 3.9.25 นี้ ได้ถูกแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 9 ช่องทางและรวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงกว่า 40 รายการ

Read more ...
Joomla! 3.9.24 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.9.24 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.9.24 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 3.x โดย Joomla! 3.9.24 นี้ ได้ถูกแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 3 ช่องทางและรวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงกว่า 35 รายการ

Read more ...
Joomla! 3.9.23 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.9.23 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.9.23 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 3.x โดย Joomla! 3.9.23 นี้ ได้ถูกแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 7 ช่องทางและรวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงกว่า 35 รายการ

Read more ...
Joomla! 3.9.22 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.9.22 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.9.22 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 3.x โดย Joomla! 3.9.22 นี้ ได้ถูกแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงกว่า 25 รายการ

Read more ...
Joomla! 3.9.21 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.9.21 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.9.21 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 3.x โดย Joomla! 3.9.21 นี้ ได้ถูกแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 3 ช่องทางและรวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงกว่า 20 รายการ

Read more ...

RECENT ARTICLE

RECENT POST