Run Joomla on Docker and Continuous Delivery

วีดีโอบันทึกจากงาน Joomla Day Bangkok 2014 ที่ผ่านมา ในหัวข้อ Run Joomla on Docker and Continuous Delivery  โดยคุณจิรายุส นิ่มแสง
นอกจากนี้ยังมี Source Code ที่ใช้ในการ Demo ให้ทุกท่านสามารถได้นำไปฝึกฝนใช้งานกันต่อได้อีกด้วย  

สำหรับท่านที่ดูวีดีโอแล้ว สนใจอยากลองทำดู ก็สามารถดาวน์โหลด Code และวิธีการทำได้จาก link ด้านล่างนี้ครับ

Practice for Joomla Continuous Delivery with Docker 

 

RECENT ARTICLE

RECENT POST