Joomla! News

Joomla 5.0 และ Joomla 4.4 มาแล้ว!

Joomla 5.0 และ Joomla 4.4 มาแล้ว!

มาเฉลิมฉลองกัน! วันนี้เป็นวันสำคัญของ Joomla! โครงการ เรากำลังเฉลิมฉลองการทำงานหนักสองปีโดยอาสาสมัครของเราซึ่งมีวิสัยทัศน์ที่จะผลิตเวอร์ชันหลักใหม่ทุก ๆ สองปี และหลังจากการพูดคุยกัน การรันโค้ด และการแก้ไขข้อบกพร่องทั้งหมด ในที่สุดวันนั้นก็มาถึง

Read more ...
Joomla 4.3.2 แก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัย และข้อบกพร่อง

Joomla 4.3.2 แก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัย และข้อบกพร่อง

โครงงาน จูมล่า! มีความยินดีที่จะประกาศเปิดตัว Joomla 4.3.2 ซึ่งเป็นรุ่นแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัย และแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับ Joomla รุ่น 4.x

Read more ...

RECENT ARTICLE

RECENT POST