Joomla! News

Joomla! 3.9.5 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.9.5 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.9.5 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 3.x โดย Joomla! 3.9.5 นี้ ได้ถูกแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 3 ช่องทางและรวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงกว่า 20 รายการ

Read more ...
Joomla! 3.9.4 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.9.4 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.9.4 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 3.x โดย Joomla! 3.9.4 นี้ ได้ถูกแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 4 ช่องทางและรวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงกว่า 28 รายการ

Read more ...
Joomla! 3.9.3 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.9.3 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.9.3 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 3.x โดย Joomla! 3.9.3 นี้ ได้ถูกแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 6 ช่องทางและรวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงกว่า 30 รายการ

Read more ...
Joomla 3.10 และ Joomla 4.0

Joomla 3.10 และ Joomla 4.0

ในตอนท้ายของปี 2019 โครงการ Joomla วางแผนที่จะปล่อยสองรุ่นพร้อมกัน: รุ่นรองคือ Joomla 3.10 และรุ่นใหม่ที่สำคัญคือ Joomla 4.0

Read more ...
Joomla! 3.9.2 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.9.2 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.9.2 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 3.x โดย Joomla! 3.9.2 นี้ ได้ถูกแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 4 ช่องทางและรวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงกว่า 50 รายการ

Read more ...
Joomla! 3.9.1 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.9.1 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.9.1 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 3.x โดย Joomla! 3.9.1 นี้ ได้ถูกแก้ไขข้อบกพร่องกว่า 40 รายการ และทำการปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น

Read more ...

RECENT ARTICLE

RECENT POST