Joomla! News

Joomla! 3.9.20 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.9.20 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.9.20 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 3.x โดย Joomla! 3.9.20 นี้ ได้ถูกแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 6 ช่องทางและรวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงกว่า 25 รายการ

Read more ...
Joomla! 3.9.19 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.9.19 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.9.19 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 3.x โดย Joomla! 3.9.19 นี้ ได้ถูกแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 5 ช่องทางและรวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงกว่า 40 รายการ

Read more ...
Joomla! 3.9.18 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.9.18 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.9.18 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 3.x โดย Joomla! 3.9.18 นี้ ได้ถูกแก้ไขข้อบกพร่องอยู่หนึ่งข้อผิดพลาด

Read more ...
Joomla! 3.9.17 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.9.17 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.9.17 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 3.x โดย Joomla! 3.9.17 นี้ ได้ถูกแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 3 ช่องทางและรวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงกว่า 40 รายการ

Read more ...
Joomla! 3.9.16 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.9.16 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.9.16 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 3.x โดย Joomla! 3.9.16 นี้ ได้ถูกแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 6 ช่องทางและรวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงกว่า 20 รายการ

Read more ...
Joomla! 3.9.15 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.9.15 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.9.15 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 3.x โดย Joomla! 3.9.15 นี้ ได้ถูกแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 3 ช่องทางและรวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงกว่า 20 รายการ

Read more ...

RECENT ARTICLE

RECENT POST