Joomla! News

Joomla 4.1.5 และ Joomla 3.10.10 ถูกปล่อยแล้ว!

Joomla 4.1.5 และ Joomla 3.10.10 ถูกปล่อยแล้ว!

Joomla 4.1.5 และ 3.10.10 พร้อมใช้งานแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 4.x และ 3.x ของ Joomla ซึ่งมีการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงต่างๆ นี่จะเป็นรุ่นสุดท้ายในซีรีส์ 4.1 ตอนนี้ทางทีมได้โฟกัสไปยังการเปลี่ยนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นการทำให้ 4.2 เสถียร

Read more ...
Joomla 4.1.4 ถูกปล่อยแล้ว!

Joomla 4.1.4 ถูกปล่อยแล้ว!

Joomla 4.1.4 พร้อมใช้งานแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 4.x ของ Joomla ซึ่งมีการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงมากมาย

Read more ...
Joomla 4.1.3 และ Joomla 3.10.9 ถูกปล่อยแล้ว!

Joomla 4.1.3 และ Joomla 3.10.9 ถูกปล่อยแล้ว!

Joomla 4.1.3 และ 3.10.9 พร้อมใช้งานแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 4.x และ 3.x ของ Joomla ซึ่งมีการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงมากมาย

Read more ...
Joomla 4.1.2 และ Joomla 3.10.8 ถูกปล่อยแล้ว!

Joomla 4.1.2 และ Joomla 3.10.8 ถูกปล่อยแล้ว!

Joomla 4.1.2 และ 3.10.8 พร้อมใช้งานแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 4.x และ 3.x ของ Joomla ซึ่งมีการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงมากมาย

Read more ...
Joomla 4.1.1 และ Joomla 3.10.7 ถูกปล่อยแล้ว!

Joomla 4.1.1 และ Joomla 3.10.7 ถูกปล่อยแล้ว!

Joomla 4.1.1 และ 3.10.7 พร้อมใช้งานแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 4.x และ 3.x ของ Joomla ซึ่งมีการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงมากมาย

Read more ...

RECENT ARTICLE

RECENT POST