Joomla! News

Joomla 4.3.2 แก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัย และข้อบกพร่อง

Joomla 4.3.2 แก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัย และข้อบกพร่อง

โครงงาน จูมล่า! มีความยินดีที่จะประกาศเปิดตัว Joomla 4.3.2 ซึ่งเป็นรุ่นแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัย และแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับ Joomla รุ่น 4.x

Read more ...

RECENT ARTICLE

RECENT POST