Joomla 4.0.4 และ Joomla 3.10.3 ถูกปล่อยแล้ว!

Joomla 4.0.4 และ 3.10.3 พร้อมใช้งานแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 4.0.x และ 3.10.x ของ Joomla ซึ่งมีการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงมากมาย

มีอะไรใหม่ใน 4.0.4

Joomla 4.0.4 ได้ถูกปล่อยเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องหลายประการ และมีการปรับปรุงอื่น ๆ ด้วย

รายการแก้ไขข้อผิดพลาดและการปรับปรุง

  • Bootstrap Upgrade to 5.1.2 (#35766)
  • Major restructure to the updater code base (#35388)
  • Fix TinyMCE templates not loading in certain OS’s (e.g. Alpine Linux) (#35636)
  • Tags created date changed when the server wasn’t in a UTC timezone (#35724)

ไปที่ GitHub เพื่อดูรายการแก้ไขทั้งหมด


มีอะไรใหม่ใน 3.10.3

Joomla 3.10.3 ได้ถูกปล่อยเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องหลายประการ และมีการปรับปรุงอื่น ๆ ด้วย

รายการแก้ไขข้อผิดพลาดและการปรับปรุง

  • Fix an calendar error with IE11 (#35819)
  • Update the cacert file (#35785)
  • Improve the loading of tags on the contacts component (#35764)

ไปที่ GitHub เพื่อดูรายการแก้ไขทั้งหมด

ดาวน์โหลด

ติดตั้งใหม่:

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด Joomla! 4.0.4 (ชุดเต็ม)

คู่มือสำหรับการติดตั้งใหม่ และ ความต้องการทางด้านเทคนิค

แพคเกจอัพเดท:

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด Joomla! 4.0.4 (ชุดอัพเดท)

หมายเหตุ: กรุณาศึกษา คำแนะนำการอัพเดท ก่อนที่จะทำการอัพเดท


ติดตั้งใหม่:

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด Joomla! 3.10.3 (ชุดเต็ม)

คู่มือสำหรับการติดตั้งใหม่ และ ความต้องการทางด้านเทคนิค

แพคเกจอัพเดท:

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด Joomla! 3.10.3 (ชุดอัพเดท)

หมายเหตุ: กรุณาศึกษา คำแนะนำการอัพเดท ก่อนที่จะทำการอัพเดท

โปรดอย่าลืมสำรองข้อมูลเว็บไซต์ของคุณก่อนอัพเดท และล้างข้อมูลแคชในด้านไซต์และผู้ดูแลระบบ และแคชของเบราว์เซอร์หลังจากอัพเดทเสร็จสิ้น
ถ้าคุณพบข้อบกพร่องใน Joomla! โปรดรายงานเรื่องนี้ได้ที่ Joomla! Issue Tracker

สำหรับสรุปปัญหาที่พบ สามารถคลิกไปดู คำถามที่พบบ่อยในรุ่น 4.0.4 และ คำถามที่พบบ่อยในรุ่น 3.10.3 ในหน้าเว็บไซต์ได้

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม และเยี่ยมชมหน้าต้อนรับของ Joomla 4 https://www.joomla.org/4/

อ่านรายละเอียดอื่นๆ และดาวน์โหลด เพิ่มเติมได้ที่นี่

RECENT ARTICLE

RECENT POST