Joomla! News

Joomla! 3.8.8 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.8.8 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.8.8 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 3.x โดย Joomla! 3.8.8 นี้ ได้ถูกแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 9 ช่องทางและรวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงกว่า 50 รายการ

Read more ...
Joomla! 3.8.7 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.8.7 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.8.7 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 3.x โดย Joomla! 3.8.7 นี้ ได้ถูกแก้ไขข้อบกพร่องกว่า 70 รายการ และทำการปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น

Read more ...
Joomla! 3.8.6 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.8.6 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.8.6 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 3.x โดย Joomla! 3.8.6 นี้ ได้ถูกแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัยหนึ่งช่องทางและรวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงกว่า 60 รายการ

Read more ...
Joomla! 3.8.5 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.8.5 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.8.5 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 3.x โดย Joomla! 3.8.5 นี้ ได้ถูกแก้ไขข้อบกพร่องจากรายงานที่ได้รับหลังปล่อยรุ่น 3.8.5 ออกไป

Read more ...
Joomla! 3.8.4 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.8.4 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.8.4 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 3.x โดย Joomla! 3.8.4 นี้ ได้ถูกแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 4 รายการ ทำการแก้ไขข้อบกพร่องมากกว่า 100 รายการที่ถูกรายงานเข้ามา และทำการปรับปรุงส่วนต่างๆ ให้ดีขึ้น

Read more ...
Joomla! 3.8.3 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.8.3 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.8.3 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 3.x โดย Joomla! 3.8.3 นี้ ได้ถูกแก้ไขข้อบกพร่องถึง 60 รายการ รวมทั้งปรับปรุงส่วนอื่นๆ ให้ทำงานดีขึ้น

Read more ...

RECENT ARTICLE

RECENT POST