Joomla! News

Joomla! 3.3 Release Candidate Released

Joomla! CMS 3.3 รุ่นเกือบเสถียร ออกแล้ว

โครงการ Joomla! มีความยินดีที่จะประกาศความพร้อมของ Joomla! 3.3 รุ่นเกือบเสถียร. โดยสมาชิกในชุมชนมีการขอให้เปิดการดาวน์โหลด และติดตั้งแพคเกจ เพื่อทำการทดสอบส่วนประกอบเสริมอื่นๆ ก่อน เพื่อความมีคุณภาพ สำหรับการเปิดตัวรุ่นจริงคือ 3.3 ซึ่งมีกำหนดการออกใน หรือประมาณช่วงวันที่ 30 เมษายน 2014 นี้

Read more ...
Joomla! 3.3 Beta 3 Released

Joomla! CMS 3.3 รุ่นเบต้า 3 ออกแล้ว

โครงการ Joomla! มีความยินดีที่จะประกาศความพร้อมของ Joomla! CMS 3.3 เบต้า 3. โดยสมาชิกในชุมชนมีการขอให้เปิดการดาวน์โหลด และติดตั้งแพคเกจ เพื่อทำการทดสอบส่วนประกอบเสริมอื่นๆ ก่อน เพื่อความมีคุณภาพ สำหรับการเปิดตัวรุ่นจริงคือ 3.3 ซึ่งมีกำหนดการออกใน หรือประมาณช่วงวันที่ 30 เมษายน 2014 นี้

Read more ...
Sarah Watz

Sarah Watz ได้รับการเลือกให้เป็นประธาน Open Source Matters คนใหม่ นำทีม Joomla!

Joomla! ได้ประกาศถึงผลการคัดเลือกประธานคนใหม่คือ Sarah WatZ ซึ่งนับเป็นประธานคนแรกที่ไม่ได้มีพื้นเพอยู่ในอเมริกา

Read more ...
Joomla! CMS 3.4

ประกาศจากทีมพัฒนาเกี่ยวกับ Joomla! CMS 3.4

การปรับเปลี่ยนแผนการรีลิส

การวางตลาดในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาที่ทาง PLT ได้มีมติตั้งแต่ Joomla! World Conference ประจำปี 2013 และนี่ก็เป็นส่วนแรกของแผนดังกล่าวที่จะประกาศอย่างเป็นทางการ

Read more ...
Joomla! 3.3 Beta 2 Released

Joomla! CMS 3.3 รุ่นเบต้า 2 ออกแล้ว

โครงการ Joomla! มีความยินดีที่จะประกาศความพร้อมของ Joomla! CMS 3.3 เบต้า 2. โดยสมาชิกในชุมชนมีการขอให้เปิดการดาวน์โหลด และติดตั้งแพคเกจ เพื่อทำการทดสอบส่วนประกอบเสริมอื่นๆ ก่อน เพื่อความมีคุณภาพ สำหรับการเปิดตัวรุ่นจริงคือ 3.3 ซึ่งมีกำหนดการออกใน หรือประมาณช่วงวันที่ 22 เมษายน 2014 นี้

Read more ...
Joomla! CMS 3.3 Beta Released

Joomla! CMS 3.3 รุ่นเบต้า เปิดตัวแล้ว

โครงการ Joomla! มีความยินดีที่จะประกาศความพร้อมของ Joomla! CMS 3.3 เบต้า 1. โดยสมาชิกในชุมชนมีการขอให้เปิดการดาวน์โหลด และติดตั้งแพคเกจ เพื่อทำการทดสอบส่วนประกอบเสริมอื่นๆ ก่อน เพื่อความมีคุณภาพ สำหรับการเปิดตัวรุ่นจริงคือ 3.3 ซึ่งมีกำหนดการออกในหรือประมาณช่วงวันที่ 22 เมษายน 2014 นี้

Read more ...

RECENT ARTICLE

RECENT POST

 • Joomla! 3.9.13 ถูกปล่อยแล้ว
  Joomla! 3.9.13 ถูกปล่อยแล้ว

  Joomla! 3.9.13 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 3.x โดย Joomla!...

 • Joomla! 3.9.12 ถูกปล่อยแล้ว
  Joomla! 3.9.12 ถูกปล่อยแล้ว

  Joomla! 3.9.12 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 3.x โดย Joomla!...

 • Joomla! 3.9.11 ถูกปล่อยแล้ว
  Joomla! 3.9.11 ถูกปล่อยแล้ว

  Joomla! 3.9.11 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 3.x โดย Joomla!...