Joomla 4.0.6 และ Joomla 3.10.5 ถูกปล่อยแล้ว!

Joomla 4.0.6 และ 3.10.5 พร้อมใช้งานแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 4.0.x และ 3.10.x ของ Joomla ซึ่งมีการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงมากมาย

มีอะไรใหม่ใน 4.0.6

Joomla 4.0.6 ได้ถูกปล่อยเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องหลายประการ และมีการปรับปรุงอื่น ๆ ด้วย

รายการแก้ไขข้อผิดพลาดและการปรับปรุง

 • Many more PHP 8.1 fixes
 • Major improvements to the API documentation by moving components to their namespaced versions
 • Bootstrap upgraded to 5.1.3
 • When uninstalling a component any custom dashboards panels are now also removed.

ไปที่ GitHub เพื่อดูรายการแก้ไขทั้งหมด

เรายังได้ทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญกับไฟล์ตัวอัปเดตซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบางไฟล์ โปรดดูบทความนี้เกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงเพื่ออัปเดตสำหรับรายละเอียด


มีอะไรใหม่ใน 3.10.5

Joomla 3.10.5 ได้ถูกปล่อยเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องหลายประการ และมีการปรับปรุงอื่น ๆ ด้วย

รายการแก้ไขข้อผิดพลาดและการปรับปรุง

 • Privacy requests and confirmation can now be made by logged-in users only (#35470)
 • Improve the message for the backups to specifically include the “filesystem” and the “database” (#36494)
 • Fix an regression with the Progressive caching to cache modules per custom menu assignment (#36324)
 • Update simplepie to 1.3.3 (#36358)

ไปที่ GitHub เพื่อดูรายการแก้ไขทั้งหมด

ดาวน์โหลด

ติดตั้งใหม่:

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด Joomla! 4.0.6 (ชุดเต็ม)

คู่มือสำหรับการติดตั้งใหม่ และ ความต้องการทางด้านเทคนิค

แพคเกจอัพเดท:

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด Joomla! 4.0.6 (ชุดอัพเดท)

หมายเหตุ: กรุณาศึกษา คำแนะนำการอัพเดท ก่อนที่จะทำการอัพเดท


ติดตั้งใหม่:

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด Joomla! 3.10.5 (ชุดเต็ม)

คู่มือสำหรับการติดตั้งใหม่ และ ความต้องการทางด้านเทคนิค

แพคเกจอัพเดท:

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด Joomla! 3.10.5 (ชุดอัพเดท)

หมายเหตุ: กรุณาศึกษา คำแนะนำการอัพเดท ก่อนที่จะทำการอัพเดท

โปรดอย่าลืมสำรองข้อมูลเว็บไซต์ของคุณก่อนอัพเดท และล้างข้อมูลแคชในด้านไซต์และผู้ดูแลระบบ และแคชของเบราว์เซอร์หลังจากอัพเดทเสร็จสิ้น
ถ้าคุณพบข้อบกพร่องใน Joomla! โปรดรายงานเรื่องนี้ได้ที่ Joomla! Issue Tracker

สำหรับสรุปปัญหาที่พบ สามารถคลิกไปดู คำถามที่พบบ่อยในรุ่น 4.0.6 และ คำถามที่พบบ่อยในรุ่น 3.10.5 ในหน้าเว็บไซต์ได้

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม และเยี่ยมชมหน้าต้อนรับของ Joomla 4 https://www.joomla.org/4/

อ่านรายละเอียดอื่นๆ และดาวน์โหลด เพิ่มเติมได้ที่นี่

RECENT ARTICLE

RECENT POST

 • Joomla 4.1.4 ถูกปล่อยแล้ว!
  Joomla 4.1.4 ถูกปล่อยแล้ว!

  Joomla 4.1.4 พร้อมใช้งานแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 4.x ของ Joomla...

 • Joomla 4.1.3 และ Joomla 3.10.9 ถูกปล่อยแล้ว!
  Joomla 4.1.3 และ Joomla 3.10.9 ถูกปล่อยแล้ว!

  Joomla 4.1.3 และ 3.10.9 พร้อมใช้งานแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 4.x และ 3.x ของ...

 • Joomla 4.1.2 และ Joomla 3.10.8 ถูกปล่อยแล้ว!
  Joomla 4.1.2 และ Joomla 3.10.8 ถูกปล่อยแล้ว!

  Joomla 4.1.2 และ 3.10.8 พร้อมใช้งานแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 4.x และ 3.x ของ...