เว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มากกว่า 1,000 เว็บไซต์ ขับเคลื่อนด้วย Joomla!

 

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า ร่วมกับ บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้ "โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล นำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส CMS ไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเว็บของหน่วยงาน" โดยได้รับความร่วมมือด้านการประสานงานผู้เข้าอบรมจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ภาพหมู่การอบรม Joomla

ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม 1,500 คน จาก 1,000  อปท. โดยได้มีการจัดอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม 2558  - 18 สิงหาคม 2558 นี้ ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ  

เอกสารประกอบการอบรม Joomla!

และในโอกาสที่ Joomla! มีอายุครบ 10 ปี  บริษัท มาร์เวลิค เอ็นจิ้น จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla! มาอย่างยาวนาน ได้ทำการออกแบบเทมเพลทและจัดทำ Joomla! Package ที่ใช้ในการอบรม และแจกจ่ายเพื่อนำไปใช้งานสำหรับเว็บไซต์ อปท.ในโครงการนี้ ให้ได้มาตรฐานถึง WCAG 2.0 Level AAA  

โดยเทมเพลทแต่ละรูปแบบมีความสามารถดังนี้

1. Responsive Website

2. Web Accessibility (WCAG 2.0 Level AAA)

3. เมื่อติดตั้ง Package แล้วจะมีตัวอย่างข้อมูลดังนี้

- หน้าแรก

- เกี่ยวกับหน่วยงาน

- ข้อมูลผู้บริหาร

- ข่าวประชาสัมพันธ์

- จัดซื้อจัดจ้าง

- เว็บลิงก์

- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

- ข้อมูลการบริการ

- แบบฟอร์มที่ดาวน์โหลดได้

- คลังความรู้

- คำถามที่พบบ่อย

- ผังเว็บไซต์

4. แชร์เนื้อหาไปยัง Social Network ได้

 ภาพการอบรม Joomla!

ตัวอย่าง Package ต้นแบบสามารถดูได้ที่ :  http://new.localgov.in.th

ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ใช้งานจริงหลังอบรม : http://www.lpn.go.th , http://www.pingpauy.go.th  , http://www.tanowlocal.org ฯลฯ

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสามารถดูได้ที่  : http://www.localgov.in.th

RECENT ARTICLE

RECENT POST