ขอเชิญร่วมงาน Joomla! Talk ครั้งที่ 10 ฟรี

บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ร่วมกับ บ. มาร์เวลิค เอ็นจิ้น ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน Joomla Talk #10 - Joomla! Security - Part 2
แนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัยเว็บไซต์ Joomla!
วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13:00 – 17:00 น.
ณ เลขที่ 313 อาคาร C.P. Tower ชั้น 11 ห้อง 1102 ถนนสีลม กรุงเทพฯ (BTS สถานี ศาลาแดง )


กำหนดการดังต่อไปนี้

13:00 - 13:30 น. ลงทะเบียน
13:30 - 13:45 น. กล่าวต้อนรับ
13:45 - 14:15 น. มีอะไรใหม่ใน Joomla 3.5
                         โดย คุณศุภชัย แต่สกุล
14:15 - 14:45 น. Joomla Vagrant and Enable Two Factor Authentication
                         โดย คุณอัครวุฒิ ตำราเรียง
14:45 - 15:00 น. พักเบรคอาหารว่าง
15:00 - 16:00 น. เสวนา Joomla Security
               - ดร.อาณัติ รัตนถิรกุล
               - ดร.สรณันท์ จิวะสุรัตน์
               - คุณอัครวุฒิ ตำราเรียง
               - คุณสันติ สวนศรี
               - คุณศุภชัย แต่สกุล
              ดำเนินการเสวนา คุณกล้า ตั้งสุวรรณ
16:00 - 16:30 น. Open Sessions 1
16:30 - 17:00 น. Open Sessions 2

รีบลงทะเบียนสำรองที่นั่งฟรี ได้ที่   http://joomlatalk10.eventbrite.com

 

RECENT ARTICLE

RECENT POST