ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมงาน JUG ครั้งที่ 1

Joomla User Group Badge? งานเสวนากลุ่ม Joomla! User Group Thailand ครั้งที่ 1
จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 พ.ค. 2552? เวลา 13.30น. - 16.30 น.
ที่ บริษัท มาร์เวลิค เอ็นจิ้น จำกัด อาคาร KPN ถนนพระราม 9 [แผนที่]?

?ซึ่งมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานจำนวนมาก และต้องปิดรับการลงทะเบียนในเวลาอันรวดเร็ว? ด้วยสถานที่ไม่เอื้ออำนวย แต่สำหรับท่านใด ที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ก่อน แต่มีเวลาว่าง อยากแวะเข้ามาร่วมพูดคุยและเปลี่ยนประสบการณ์ในกลุ่ม สมาชิกก็แวะเวียนเข้ามาได้ครับ แต่อาจจะต้องเผื่อใจไว้นิดนึง อาจจะต้องนั่งพื้นกันทีเดียว สำหรับเสื้อยืด JUG นั้น สามารถสั่งจองได้ในวันงานครับในราคา 250 บาท(ใครจะบริจาคเพิ่มก็ได้ครับ) รายได้เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมที่จะมีขึ้นในอนาคต งาน JUG นี้เป็นกิจกรรมเสวนา ประจำเดือน จะจัดให้มีขึ้นทุกเดือน ส่วนงาน JoomlaDay? ซึ่งจะเป็นงานใหญ่ประจำปีของเรานั้น ทีมงานกำลังเตรียมงานกันอยู่ครับ??

รายชื่อผู้ลงทะเบียน 30 คนแรก ซึ่งทีมงานได้จัดเตรียมเสื้อไว้ตามที่แต่ละท่านจองไว้ให้เรียบร้อย

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล หัวข้อพูด/ฟัง
1 บัณฑิต ภิรมย์น้อย (ฟัง) การใช้ Joomla! โดยทั่วไป
2 พระมหาอาโช สุชาโต (ฟัง) การติดตั้ง/ลบ extension และการปรับแต่ง Template
3 Venus Thammasiri หาแนวร่วม ทำงานเพือส่วนรวม เช่น รับทำเว็บนำเงินมาสนับสนุนการจัดงานเพื่อส่วนรวม เช่น JoomlaDay Thailand
4 ณภัทร อัญชุลี อนาคตจูมล่า
5 Teerapong Singthong extension ที่จำเป็นเบื้องต้นสำหรับ Joomla! , อยากฟัง Joomla! กับองค์กรหรือหน่วยงานไหนบ้างที่นำไปใช้
6 ปริญญา มาแสวง ?
7 สุธน โรจน์อนุสรณ์ เปรียบเทียบฟังก์ชั่นการใช้งาน Joomla กับ Open sourceตัวอื่น
8 สุกิจ เวโรจน์ (ฟัง) การใช้ Joomla! สำหรับผู้เริ่มต้น
9 ศิรธันย์ อัครนิธินันท์ โครงสร้าง และองค์ประกอบในการ สร้าง joomla
10 พงษ์ศักดิ์ จักรานุจร (ฟัง) การใช้ Joomla! โดยทั่วไป
11 นภชนก จ้อยเจริญ (ฟัง) การใช้ Joomla! โดยทั่วไป
12 กษิติ พันธุ์ถนอม แนวทางการพัฒนา Extension โดยเฉพาะ Template, แนวโน้มปรับปรุงการพัฒนาภาษาไทยกับ Extension ตัวอื่น ๆ ที่นอกเหนือจาก VM, เปรียบเทียบการเลือกใช้ Joomla กับ CMS ตัวอื่น ๆ
13 พิชิต วันดี (ฟัง) การใช้ Joomla! โดยทั่วไป
14 ณัฐพล ดำเนินงาม แนวทางการพัฒนา extensions โดยคนไทย และการนำ joomla! CMS ไปประยุกต์ใช้ตอบโจทของลูกค้า
15 กัมปนาท ภาสกานนท์ อยากเริ่มพัฒนา extension เพื่อให้ตรงกับความต้องการมากที่สุด ต้องเริ่มอย่างไร
16 ภูวดล นันทนิตติ การสร้าง templates เพื่อใช้งาน และการวิธีการ Back up Joomla (ฟัง)
17 กฤติกา ลิ้มสมบัติอนันต์ การสร้างใช้ flash ใน Joomla (ฟัง)
18 กิจจา ลิ้มสมบัติอนันต์ การใช้ Joomla สำหรับผู้เริ่มต้น และแนวทางการพัฒนา Joomla (ฟัง)
19 อานนท์ เดชพละ มาฟัง
20 ภูษิต โพธิ์แสง extension สำหรับจูมล่า ถ้าผมต้องการทำให้ จูมล่าทำอย่างนี้...จะต้องทำ หรือโหลดอะไรมาติดตั้ง,การสร้าง templates เพื่อใช้งาน ,การวิธีการ Back up Joomla อยากฟัง joomla กับองค์กร หรือหน่วยงานรัฐไหนบ้างที่เอาไปใช้,
21 ว่าที ร้อยตรี พรพรหม อธีตนันท์ ประสบการณ์การส่งเสริม Joomla ในหน่วยงานรัฐของไทย และหรือ ต่างประเทศ
22 เทพขนิษฐ์ ยงเกียรติกานต์ (ฟัง) การสนับสนุน SEO ของ Joomla, การปรับแต่งหน้าตาให้ดูโปร, ปัญหาที่เจอเกี่ยวกับเรื่อง การกำหนดค่าขนส่งใน Virtuemart
23 ชาญฤทธิ์ ธาราสันติสุข การสร้าง templates เพื่อใช้งาน และสร้าง Extension [ฟัง]
24 ฉลอง ดีชู การสร้าง templates เพื่อใช้งาน และสร้าง Extension [ฟัง]
25 พงศกร ตรีคณา การสร้าง templates เพื่อใช้งาน และสร้าง Extension [ฟัง]
26 สุปริญญา ด้วงชนะ Joomla Advance Feature, Social Network With Joomla, Joomla Enterprise Development Guideline.
27 วิชัย ยวงแก้ว หาแนวร่วม ทำงานเพื่อส่วนรวม เช่น ทำเว็บการกุศล สำหรับองค์กรที่ไม่มีรายได้ มูลนิธิต่าง ๆ ว่าพอเป็นไปได้หรือเปล่า
28 วีระพจน์ รัตนรัตน์(ครูปื้ด) เสวนากับอาจารย์ แนวทางพัฒนาระบบ e-learning ด้วย Joomla/Mambo
29 Charoen Charoenjit การออกแบบ Templates และ การพัฒนา extensions /module ของ Joomla! (ฟัง)
30 ภาสพงศ์ ผลิกะพันธ์ ทิศทางและอนาคตของ Joomla ในไทย/ต่างประเทศ
31 กุหลาบ โคตรหานาม การใช้ Joomla สำหรับผู้เริ่มต้น และแนวทางการพัฒนา Joomla (ฟัง)
32 สุนทร มะ (ฟัง) การใช้งาน Joomla! ทั่วไป
?

RECENT ARTICLE

RECENT POST