Joomla 1.6 เบต้า ออกแล้ว

1.6 Beta LogoJoomla!? ได้ประกาศเวอร์ชันใหม่ออกมาแล้ว คือ Joomla 1.6 เบต้า (ดาวน์โหลดที่นี่)? หมายเหตุ: รุ่นเบต้านี้ยังไม่สามารถทำงานได้กับส่วนเสริมอื่นๆ? ไม่แนะนำให้ใช้ทำเว็บไซต์จริง?? ซึ่งออกมาเพื่อที่จะใช้สำหรับการทดลอง และประเมินผลเท่านั้น

รายละเอียดของรุ่นนี้ มีดังนี้

Joomla! 1.6 รุ่นเบต้า ? ระบบการจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ที่เขียนด้วยภาษา PHP ที่เป็นที่นิยมของโลก และง่ายต่อการใช้สร้างเว็บไซต์และแอพพลิเคชันออนไลน์

New York, 17 พฤษภาคม 2010 ?? โครงงาน Joomla, ฟรี, ได้รับรางวัล PHP-Based? Content Management System ที่ผู้ใช้สามารถสร้าง เว็บไซต์และแอพพลิเคชันออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ ได้ประกาศรุ่นเบต้าของ Joomla 1.6 โดยได้ทำการออกแบบเพื่อให้การควบคุมจัดการ และการใช้งานเว็บไซต์ได้ดีขึ้น Joomla 1.6 จะให้ความหลากหลายของเครื่องมือใหม่ๆ ในการปรับปรุงการจัดการ และการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งมีส่วนของโครงสร้างการควบคุมการเข้าใช้งานที่ดีขึ้น (Content control) และมีการปรับปรุงต่างๆ โดยใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมานำมาปรับปรุง

คุณสมบัติเด่นใน Joomla 1.6 :

New Access Control System - ช่วยให้ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถทำการควบคุมดูแล และจัดการเนื้อหาได้ดีขึ้น.
Unlimited Depth Organizational Model - ให้ผู้ดูแลเว็บไซต์และผู้ที่สร้างเนื้อหา สามารถกำหนดระดับโครงสร้างของประเภท โดยสามารถมีได้ไม่จำกัดหรืออย่างน้อยได้สำหรับการจัดระดับของบทความและเนื้อหาอื่น ๆ ได้ตามต้องการ.
One-Click Extension Updates -? อนุญาตให้ผู้ใช้ทำให้เว็บไซต์มีความปลอดภัย และควบคุมได้โดยง่ายเพียงขั้นตอนเดียวในการติดตั้งส่วนขยาย.
Semantic XHTML Layouts - มีพื้นฐานที่ดีสำหรับการนำเสนอเนื้อหาตามมาตรฐาน XHTML.

อ่านรายละเอียดอื่นๆ | ดาวน์โหลด Joomla! 1.6 รุ่นเบต้า 1 ที่นี่

RECENT ARTICLE

RECENT POST