มาใช้งาน Blog กันเถอะ [bloggies]

หลายๆท่านอยากให้สมาชิกเขียน blog ได้ แต่ไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนดี ทางเรามี Bloggies มานำเสนอ(แบบคร่าวๆ)ครับ

?

?

1. Download จาก http://www.lyften.com/products/lyften-bloggie.html

2.ทำการติดตั้ง โดยเมื่อติดตั้งเสร็จจะมีหน้าจอดังรูป ซึ่งจะเป็นหน้า dashboard ของระบบด้วย

3. Enties แสดงรายการ blog ที่มีการเขียน

4. Categories แสดงหมวดหมู่ของ Blog

5.Tags แสดง tag cloud ของ contents ใน blog

6.Bookmarks แสดง Bookmarks ของ blogs

7.Comments แสดง Comments ของ Blogs

8.Authors แสดง ผู้ที่มีสิทธิเขีนย blog

9.Setting แสดงการตั้งค่าของ Blog

Writing เป็นการตั้งค่าในการเขียน

Content เป็นการตั้งค่าในการแสดงผล content

Feed เป็นการตั้งค่า RSS Feeds

Disscussion เป็นการตั้งค่าเกี่ยวกับ comments

?

Themes เป็น การเลือก Themes ของระบบ

?

10.หน้า About แสดงข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นของ Bloggie

โดยเราสามารถหา extensions ของ Bloggie ได้ที่ http://www.lyften.com/products/2-lyftenbloggie/extensions.html โดย extensions ที่มีในขณะนี้มี

?

สำหรับการใช้งานใน Frontend มีดังนี้

การใช้งาน Blog

เป็นการป้อนข้อมูลใส่ใน blog

เป็นการแสดงรายการของ Blog โดยเราสามารถ เพิ่ม comment ได้โดยกดปุ่ม Add

เป็นหน้าจอให้ป้อน comment จะเห็นว่ามีระบบ Captcha ให้ด้วย

แสดงหน้าจอหลังป้อน comment เสร็จ

?

?RECENT ARTICLE

RECENT POST

  • มาใช้งาน Blog กันเถอะ [bloggies]

    หลายๆท่านอยากให้สมาชิกเขียน blog ได้ แต่ไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนดี ทางเรามี Bloggies มานำเสนอ(แบบคร่าวๆ)ครับ ?

  • การติดตั้ง FLIXIcontent

    การติดตั้ง FLIXIcontents ตอนที่แล้วเราได้ทราบกันถึงความสามารถของ FLIXIcontent แล้ว...

  • จัดการกับ Contents types ด้วย FLEXIcontent

    เชื่อว่าหลายท่านสงสัยเกี่ยวกับการจัดการรูปแบบการวาง layout ของ Joomla ว่าทำไม layout ในแต่ละหน้า...