Joomla 2.5.27 Security released อัพเดดด่วน

Joomla 2.5.27 Security Released

โปรเจคต์จูมล่า มีความยินดีที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่าขณะนี้สามารถใช้จูมล่า 2.5.27 ได้แล้ว โดยครั้งนี้เป็นการปล่อยเวอร์ชันปรับปรุง (maintenance release) ที่กล่าวถึงประเด็นที่พบในการปล่อย 2.5.26 เมื่อวันก่อน โดยการปล่อยครั้งนี้ได้กล่าวถึงประเด็นที่เกี่ยวกับ core update component นอกจากนี้แล้ว ยังมองได้ว่าครั้งนี้เป็นการปล่อยเวอร์ชันความปลอดภัย (security release) ด้วย เนื่องจากได้รวมประเด็นด้านความปลอดภัยสองประเด็นที่มาจากเวอร์ชัน 2.5.26 ซึ่งได้รับการแก้ไขแล้ว

วิธีการดาวน์โหลด กรณีได้อัพเดทเป็นรุ่น 2.5.26 ไปแล้ว

สืบเนื่องจากประเด็นเกี่ยวกับระบบ update component ซึ่งผู้ใช้ที่กำลังใช้ 2.5.26 อยู่จะไม่สามารถอัพเดทเป็น 2.5.27 ได้โดยใช้ update component ของ Joomla! โดยผู้ใช้เหล่านี้จะต้องอัพเดทผ่านทาง Extension Manager เอง โดยวิธีการอัพเดทในช่องทางนี้สามารถอ่านได้ที่ Joomla! Documentation Wiki ส่วนผู้ใช้ที่กำลังใช้เวอร์ชัน 2.5.25 หรือก่อนหน้านั้นจะสามารถอัพเดทเป็น 2.5.27 ได้โดยใช้ระบบ update component ได้เลย โปรดดูในส่วน Joomla! Documentation Wiki ซึ่งบอกวิธีการอัพเดทเว็บไซต์ของคุณ

สิ้นสุดการอัพเดด ซีรี่ส์ 2.5

ดังที่กล่าวไปแล้ว ซีรีส์ 2.5 จะสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นปี 2014 นี้ ในขณะนี้ เราวางแผนว่า 2.5.28 จะเป็นการปล่อยเวอร์ชันปรับปรุงเวอร์ชันสุดท้าย โดยมีกำหนดอีกประมาณ 6-8 สัปดาห์ ซึ่งเป็นช่วงเวลามาตรฐานในการปล่อยจูมล่าแต่ละครั้ง

ดาวน์โหลด

ติดตั้งใหม่ : กดตรงนี้เพื่อ Download Joomla 2.5.27 (เวอร์ชั่นเต็ม)

อัพเดด : กดตรงนี้เพื่อ Download Joomla 2.5.27 (อัพเดดแพคเกจ)

ส่วนของ Security ที่แก้ไข

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.joomla.org/announcements/release-news/5568-joomla-2-5-27-released.html

 

RECENT ARTICLE

RECENT POST

 • Joomla! 3.9.20 ถูกปล่อยแล้ว
  Joomla! 3.9.20 ถูกปล่อยแล้ว

  Joomla! 3.9.20 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 3.x โดย Joomla!...

 • Joomla! 3.9.19 ถูกปล่อยแล้ว
  Joomla! 3.9.19 ถูกปล่อยแล้ว

  Joomla! 3.9.19 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 3.x โดย Joomla!...

 • Joomla! 3.9.18 ถูกปล่อยแล้ว
  Joomla! 3.9.18 ถูกปล่อยแล้ว

  Joomla! 3.9.18 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 3.x โดย Joomla!...