Joomla! News

Joomla! 1.5.19 Released

Joomla 1.5.19 Released

Joomla! Project ได้ประกาศออก Joomla 1.5.19 [Wojmamni ama batani] เป็นการเร่งด่วน. โดยในเวอร์ชั่นนี้เป็นการแก้ไขในเรื่อง Security

โดยทีม Development Working Group's ยังคงทำงานหนักกันต่อไปอย่างสม่ำเสมอ, เพื่อกลุ่มผู้ใช้ Joomla ทั่งหลาย.

Read more ...

Joomla 1.6 เบต้า 5 ออกแล้ว

1.6 Beta LogoJoomla! ได้ประกาศเวอร์ชันใหม่ออกมาแล้ว คือ Joomla 1.6 เบต้า 5 (ดาวน์โหลดที่นี่) หมายเหตุ: รุ่นเบต้านี้ยังไม่สามารถทำงานได้กับส่วนเสริมอื่นๆ ไม่แนะนำให้ใช้ทำเว็บไซต์จริง ซึ่งออกมาเพื่อที่จะใช้สำหรับการทดลอง และประเมินผลเท่านั้น

ตั้งแต่ Joomla 1.6 beta 4 ถูกปล่อยออกมาเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ทางทีมได้ทำการแก้ไขไปแล้ว 65 ปัญหาจากที่ได้มีการรายงานเข้ามา ดังนั้นความก้าวหน้าในรุ่นนี้ จะเกี่ยวข้องกับการแก้ไขให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้นจากความพยายามของทีม Joomla! Bug Squad ดังนั้นเราขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของทีม ซึ่งทำให้การทำงานของระบบมั่นคงขึ้น!

คุณสามารถดูรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงในรุ่นนี้จากในไฟล์ CHANGELOG.php

ถัดจากนี้ไป จะมีอะไร?

Read more ...

Joomla 1.6 เบต้า 4 ออกแล้ว

1.6 Beta LogoJoomla! ได้ประกาศเวอร์ชันใหม่ออกมาแล้ว คือ Joomla 1.6 เบต้า 4 (ดาวน์โหลดที่นี่) หมายเหตุ: รุ่นเบต้านี้ยังไม่สามารถทำงานได้กับส่วนเสริมอื่นๆ ไม่แนะนำให้ใช้ทำเว็บไซต์จริง ซึ่งออกมาเพื่อที่จะใช้สำหรับการทดลอง และประเมินผลเท่านั้น

ตั้งแต่ Joomla 1.6 beta 3 ถูกปล่อยออกมาเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ทางทีมได้ทำการแก้ไขไปแล้ว 103 ปัญหาจากที่ได้มีการรายงานเข้ามา ดังนั้นความก้าวหน้าในรุ่นนี้ จะเกี่ยวข้องกับการแก้ไขให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้นจากความพยายามของทีม Joomla! Bug Squad ดังนั้นเราขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของทีม ซึ่งทำให้การทำงานของระบบมั่นคงขึ้น!

คุณสามารถดูรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงในรุ่นนี้จากในไฟล์ CHANGELOG.php

ถัดจากนี้ไป จะมีอะไร?

Read more ...

Joomla 1.6 เบต้า 3 ออกแล้ว

1.6 Beta LogoJoomla! ได้ประกาศเวอร์ชันใหม่ออกมาแล้ว คือ Joomla 1.6 เบต้า 3 (ดาวน์โหลดที่นี่) หมายเหตุ: รุ่นเบต้านี้ยังไม่สามารถทำงานได้กับส่วนเสริมอื่นๆ ไม่แนะนำให้ใช้ทำเว็บไซต์จริง ซึ่งออกมาเพื่อที่จะใช้สำหรับการทดลอง และประเมินผลเท่านั้น

ตั้งแต่ Joomla 1.6 beta 2 ถูกปล่อยออกมาเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ทางทีมได้ทำการแก้ไขไปแล้ว 102 ปัญหาจากที่ได้มีการรายงานเข้ามา ดังนั้นความก้าวหน้าในรุ่นนี้ จะเกี่ยวข้องกับการแก้ไขให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้นจากความพยายามของทีม Joomla! Bug Squad ดังนั้นเราขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของทีม ซึ่งทำให้การทำงานของระบบมั่นคงขึ้น!

คุณสามารถดูรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงในรุ่นนี้จากในไฟล์ CHANGELOG.php

ถัดจากนี้ไป จะมีอะไร?

Read more ...

Joomla 1.6 เบต้า 2 ออกแล้ว

1.6 Beta LogoJoomla! ได้ประกาศเวอร์ชันใหม่ออกมาแล้ว คือ Joomla 1.6 เบต้า 2 (ดาวน์โหลดที่นี่) หมายเหตุ: รุ่นเบต้านี้ยังไม่สามารถทำงานได้กับส่วนเสริมอื่นๆ ไม่แนะนำให้ใช้ทำเว็บไซต์จริง ซึ่งออกมาเพื่อที่จะใช้สำหรับการทดลอง และประเมินผลเท่านั้น

ตั้งแต่ Joomla 1.6 beta 1 ถูกปล่อยออกมา ทางทีมได้ทำการแก้ไขไปแล้ว 140 ปัญหา ดังนั้นความก้าวหน้าในรุ่นนี้ จะเกี่ยวข้องกับการแก้ไขให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้นจากความพยายามของทีม Joomla! Bug Squad ดังนั้นเราขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของทีม ซึ่งทำให้การทำงานของระบบมั่นคงขึ้น!

คุณสามารถดูรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงในรุ่นนี้จากในไฟล์ CHANGELOG.php

ถัดจากนี้ไป จะมีอะไร?

Read more ...

Joomla 1.6 เบต้า ออกแล้ว

1.6 Beta LogoJoomla!? ได้ประกาศเวอร์ชันใหม่ออกมาแล้ว คือ Joomla 1.6 เบต้า (ดาวน์โหลดที่นี่)? หมายเหตุ: รุ่นเบต้านี้ยังไม่สามารถทำงานได้กับส่วนเสริมอื่นๆ? ไม่แนะนำให้ใช้ทำเว็บไซต์จริง?? ซึ่งออกมาเพื่อที่จะใช้สำหรับการทดลอง และประเมินผลเท่านั้น

รายละเอียดของรุ่นนี้ มีดังนี้

Joomla! 1.6 รุ่นเบต้า ? ระบบการจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ที่เขียนด้วยภาษา PHP ที่เป็นที่นิยมของโลก และง่ายต่อการใช้สร้างเว็บไซต์และแอพพลิเคชันออนไลน์

New York, 17 พฤษภาคม 2010 ?? โครงงาน Joomla, ฟรี, ได้รับรางวัล PHP-Based? Content Management System ที่ผู้ใช้สามารถสร้าง เว็บไซต์และแอพพลิเคชันออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ ได้ประกาศรุ่นเบต้าของ Joomla 1.6 โดยได้ทำการออกแบบเพื่อให้การควบคุมจัดการ และการใช้งานเว็บไซต์ได้ดีขึ้น Joomla 1.6 จะให้ความหลากหลายของเครื่องมือใหม่ๆ ในการปรับปรุงการจัดการ และการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งมีส่วนของโครงสร้างการควบคุมการเข้าใช้งานที่ดีขึ้น (Content control) และมีการปรับปรุงต่างๆ โดยใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมานำมาปรับปรุง

Read more ...

RECENT ARTICLE

RECENT POST

 • Joomla! 3.9.10 ถูกปล่อยแล้ว
  Joomla! 3.9.10 ถูกปล่อยแล้ว

  Joomla! 3.9.10 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 3.x โดย Joomla!...

 • Joomla! 3.9.8 ถูกปล่อยแล้ว
  Joomla! 3.9.8 ถูกปล่อยแล้ว

  Joomla! 3.9.8 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 3.x...

 • Joomla! 3.9.7 ถูกปล่อยแล้ว
  Joomla! 3.9.7 ถูกปล่อยแล้ว

  Joomla! 3.9.7 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 3.x โดย Joomla! 3.9.7...