Joomla! News

การร่วมมือกันระหว่างจูมล่าและ SiteGround เพื่อนำเสนอฟรีเว็บโฮสติ้งบน joomla.com

จูมล่าหรือหนึ่งในโอเพนซอร์สเทคโนโลยี CMS ที่โด่งดังไปทั่วโลก ได้เปิดตัวการให้บริการใหม่ออกมาที่เรียกว่า “Joomla.com” เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา โดยขณะนี้ผู้ใช้งานสามารถสร้างเว็บไซต์จูมล่าในแบบฟรีโฮสติ้งแล้ว โปรเจคนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างจูมล่า และบริษัทเว็บโฮสติ้ง “SiteGround” ซึ่งเป็นผู้สร้างอินฟราสตรัคเจอร์เซอร์เวอร์สำหรับฟรีเว็บไซต์จูมล่า

Read more...
Joomla! 2.5.28 ถูกปล่อยแล้ว

โปรเจคต์จูมล่า มีความยินดีที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่าขณะนี้สามารถใช้จูมล่า 2.5.28 ได้แล้ว โดยครั้งนี้เป็นการปล่อยเวอร์ชันปรับปรุง (maintenance release) สำหรับชุดของ Joomla! 2.5 และเป็นรุ่นที่กำหนดไว้ให้เป็นรุ่นสุดท้ายของซีรีส์ กำหนดการสนับสนุนสำหรับ Joomla! 2.5 จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2014 นี้ครับ

Read more...
Joomla 3.3.6 Security Released

โปรเจคต์จูมล่าและทีมหัวหน้าฝ่ายผลิต มีความยินดีที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่าขณะนี้ได้ปล่อยจูมล่า 3.3.6 แล้ว โดยครั้งนี้เป็นการปล่อยเวอร์ชันความปลอดภัย (Security release) ในบรรดาซีรีส์ 3.x ของจูมล่า CMS โดยรุ่นนี้ได้ทำการแก้ไขช่องโหว่ 2 จุด และได้แก้ไขสำหรับ Joomla 3.2.5 ด้วยเช่นกัน สำหรับผู้ที่ยังใช้งานเวอร์ชั่นนี้อยู่

Read more...
Joomla 2.4.27 Security released

โปรเจคต์จูมล่า มีความยินดีที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่าขณะนี้สามารถใช้จูมล่า 2.5.27 ได้แล้ว โดยครั้งนี้เป็นการปล่อยเวอร์ชันปรับปรุง (maintenance release) ที่กล่าวถึงประเด็นที่พบในการปล่อย 2.5.26 เมื่อวันก่อน

Read more...
Joomla 3.3.4 Security Released

โปรเจคต์จูมล่าและทีมหัวหน้าฝ่ายผลิต มีความยินดีที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่าขณะนี้ได้ปล่อยจูมล่า 3.3.4 แล้ว โดยครั้งนี้เป็นการปล่อยเวอร์ชันความปลอดภัย (Security release) ในบรรดาซีรีส์ 3.x ของจูมล่า CMS โดยรุ่นนี้ได้ทำการแก้ไขช่องโหว่ 2 จุด และได้แก้ไขสำหรับ Joomla 3.2.5 ด้วยเช่นกัน สำหรับผู้ที่ยังใช้งานเวอร์ชั่นนี้อยู่

Read more...
Joomla 2.4.25 Security released

ทีม Joomla! ได้ทำการปล่อยจูมล่าเวอร์ชั่น 2.5.25 ออกมาแล้ว เป็นการเร่งด่วน โดยเป็นเวอร์ชั่นที่แก้ไขในส่วนของความปลอดภัย (Secutiry release) ของ Joomla! 2.5 ซีรีส์นั้นได้มีการปรับปรุงจุดบกพร่อง (Bug) ในหลายๆ ส่วนรวมถึงในด้านของความปลอดภัย

สิ้นสุดการอัพเดด ซีรี่ส์ 2.5

Read more...